Unie enologů České republiky
info@unieenologu.cz

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

„Podílet se na tvorbě vína, které je dokonalým produktem okolní přírody, je pro nás nejen otázkou existenční, ale i radostí, určitého druhu umění a oprávněné hrdosti a pýchy.“

Absolvoval Zahradnickou fakultu Moskevské zemědělské univerzity, kde v roce 1985 ukončil doktorské studium.

Byl jedním ze zakladatelů Vědecko-výrobního sdružení Resistant. V letech 1991 – 1994 působil jako pedagog na Zahradnické fakultě v Lednici Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2001 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem v oboru Zahradnictví. Svůj profesní růst rozšířil v roce 2005 v Moskvě obhajobou velkého doktorátu. Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým a abiotickým činitelům a jejímu pěstování. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je v současné tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zahuštění počtu jedinců ve vinohradě. Současně se také intenzivně věnuje publikování odborné literatury. Řadí se k předním odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění. Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím